Opatentowany sklep internetowy

Wszystkie elementy i procesy pokazane na poniższej ilustracji są objęte przyznanymi (nie tylko zgłoszonymi) patentami europejskimi. Ten rodzaj patentów może uzyskać status obowiązujących na skutek dyrektywy w wersji przyjętej przez Komisję Europejską, Radę Ministrów UE oraz Komitet ds Prawnych Parlamentu Europejskiego (JURI). Na szczęście dzięki dyrektywie przegłosowanej przez cały Parlament Europejski, patenty te mają szansę pozostać tym, czym są dzisiaj - przykładami dążenia Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) w kierunku nieograniczonej patentowalności, jednak bez jakiejkolwiek wartości prawnej.

FFII będzie kontynuować walkę o jasne i użyteczne granice patentowania tak, aby kurioza takie jak podane poniżej nie mogły zaistnieć w Europie. Jeżeli zgadzasz się z tymi celami prosimy o poświęcenie chwili na podpisanie petycji przeciwko europejskim patentom na oprogramowanie i o podpisanie naszego Wezwania do Działania II (wyślij nam e-mail jeśli chciałbyś wesprzeć nas swoim autorytetem jako profesor, naukowiec, firma, grupa użytkowników, ... poprzez umieszczenie swojego imienia i nazwiska, nazwy firmy, czy grupy na publicznej liście sygnotariuszy). Wejdź na tę stronę aby zobaczyć jak możesz pomóc.

Patent na sklep internetowy Patent na zamówienia przez telefon komórkowy Patent na elektroniczny koszyk z zakupami Patent na zakładki Patent na okno z podglądem Patent na dystrybucję wideo przez sieć Patent na przesyłanie strumieniowe wideo Patent na format MP3 (jeden z nich) Patent na płatność kartą kredytową przez Internet Patent na zamawianie podarunków przez Internet Patent na automatyczne podanie o kredyt Patent na podpisane elektronicznie logo informujące że sklep przyjmuje płatności np. w systemie Visa Patent na wysyłanie ofert w odpowiedzi na życzenie Patent na przekierowanie przychodzących zamówień do sprzedawcy Patent na ieciowy system wsparcia wykorzystujący bazę danych Patent na użycie telewizora jako metafory dla wybrania różnych fragmentów wideo Patent na algorytm RLE, użyty w formacie JPEG Patent na prezentację powiązanych rezultatów jeśli klient jest zainteresowany wynikiem bieżącego zapytania Patent na wprowadzanie przez klienta kodu rabatowego Patent na materialne powielanie informacji przechowywanych w zdalnym miejscu Obraz witryny sklepu internetowego z elementami oraz procesami objętymi przyznanymi patentami europejskimi
Dostępna jest również wersja tego obrazka o wysokiej jakości, w formacie A0, oraz wersje: francuska, niemiecka, włoska i czeska (patrz link "patented webshop"). Informacja o prawach autorskich znajduje się na dole tej strony.
 1. Sklep internetowy: Sprzedaż produktów przez sieć z wykorzystaniem serwera, klienta i procesora zapłaty lub z wykorzystaniem klienta i serwera - EP803105 i EP738446
 2. Zamów przez telefon komórkowy: Sprzedaż przez sieć telefonii komórkowej - EP1090494
 3. Shopping cart: Elektroniczny koszyk na zakupy - EP807891 i EP784279
 4. [Muzyka] [Filmy] [Książki]: Panele - EP689133
 5. Odnośnik do zdjęcia: Okno podglądu - EP537100
 6. Zobacz/pobierz film: Dystrybucja wideo przez sieć - EP933892
 7. Obejrzyj film: przesyłanie strumieniowe obrazu wideo ("wideo na żądanie") - EP633694
 8. Format MP3: Format kompresji audio, objęty licznymi patentami, na przykład EP287578
 9. Karta kredytowa: Zapłata kartą kredytową przez Internet - EP820620 i EP779587
 10. Prezent: Zamawianie prezentu przez Internet poprzez podanie adresu emailowego adresata - EP927945 (uwaga: roszczenia patentowe na tej stronie mają węższy zakres niż roszczenia ostatecznie uznane w formularzu B1 patentu)
 11. Zakup na kredyt: Automatyczne podanie o kredyt - EP715740
 12. VISA: Graficzna sygnatura informująca, że sklep akceptuje płatności w systemie VISA - EP798657
 13. Wysyłanie ofert: Wysyłanie ofert w odpowiedzi na życzenie - EP986016
 14. Wysyłanie do sprzedawcy: Przekierowanie przychodzących zamówień do sprzedawcy - EP217308
 15. Baza danych wsparcia: Sieciowy system wsparcia wykorzystujący bazę danych - EP673135
 16. Zobacz kilka fragmentów: Użycie telewizora jako metafory dla wybrania różnych fragmentów wideo - EP670652
 17. Obrazek z biedronką: Format JPEG - EP266049
 18. Powiązane rezultaty: Pokaż podobne rezultaty jeśli klient jest zainteresowany wynikiem bieżącego zapytania - EP628919
 19. Kod rabatowy: Umożliwienie klientom wprowadzania kodów rabatowych - EP370847
 20. Wypal płytę: Materialne powielanie informacji przechowywanych w zdalnym miejscu - EP195098


Uwagi o prawach autorskich do obrazka:

Creative Commons License
To dzieło jest licencjonowane na zasadach licencji Creative Commons License. Zdjęcie biedronki (c) http://www.toflidium.com, logo VISA (c) and (R) http://www.visa.com